Oostkamp

Collector RWZI Waardamme - Ruddervoorde 

Opdrachtgevers
Gemeentebestuur Oostkamp - Aquafin
Korte beschrijving

Aansluiting van de gemeenten Waardamme en Ruddervoorde op het RWZI Ruddervoorde met herwaardering van bestaande waterlopen (Dorpsbeek & Loopje)